Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 28 marca 2018 r

GraMedica („nas”, „my” lub „nasz”) obsługuje witrynę internetową http://gramedica.com/ („Usługa”).

Niniejsza strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z naszej Usługi i wyborów, które zostały powiązane z tymi danymi.

Używamy Twoich danych w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką. O ile w niniejszej Polityce prywatności nie określono inaczej, terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie, jak w naszym Regulaminie, dostępnym pod adresem http://gramedica.com/

Definicje

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają dane dotyczące żyjącej osoby, które można zidentyfikować na podstawie tych danych (lub z tych i innych informacji będących w naszym posiadaniu lub mogących wejść w nasze posiadanie).

Dane użytkowania

Dane dotyczące użytkowania to dane zbierane automatycznie, wygenerowane przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

Pliki Cookies

Pliki cookie to małe fragmenty danych przechowywane na urządzeniu Użytkownika.

Kontroler danych

Administrator danych oznacza osobę, która (samodzielnie lub wspólnie lub wspólnie z innymi osobami) określa cele i sposób przetwarzania lub przetwarzania danych osobowych.

Dla celów niniejszej Polityki prywatności, jesteśmy kontrolerem danych twoich danych.

Data Processor (lub dostawcy usług)

Data Processor (lub Usługodawca) oznacza dowolną osobę (niebędącą pracownikiem kontrolera danych), która przetwarza dane w imieniu administratora danych.

Możemy korzystać z usług różnych dostawców usług, aby efektywniej przetwarzać dane.

Przedmiot danych

Podmiotem danych jest każda żywa osoba, która jest przedmiotem Danych Osobowych.

Użytkownik

Użytkownikiem jest osoba korzystająca z naszej Usługi. Użytkownik odpowiada Tematowi danych, który jest przedmiotem Danych Osobowych.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Gromadzimy kilka różnych rodzajów informacji dla różnych celów, aby zapewnić i ulepszyć naszą Usługę.

Rodzaje zbieranych danych

Dane osobowe

Korzystając z naszej Usługi, możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych umożliwiających identyfikację użytkownika, z których można się skontaktować lub zidentyfikować ("Dane osobowe"). Dane osobowe mogą obejmować, ale nie są ograniczone do:

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres, województwo, województwo, kod pocztowy / pocztowy, miasto
 • Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby kontaktować się z Tobą w celu przesyłania biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania niektórych lub wszystkich tych komunikatów od nas, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji lub instrukcje podane w każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami.

Dane użytkowania

Możemy również zbierać informacje o tym, w jaki sposób usługa jest dostępna i używana ("Dane o użytkowaniu"). Dane dotyczące użytkowania mogą zawierać informacje, takie jak adres IP twojego komputera (np. Adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszej usługi, które odwiedzasz, czas i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalny identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Dane lokalizacji

Możemy wykorzystywać i przechowywać informacje o Twojej lokalizacji, jeśli wyrazisz na to zgodę („Dane lokalizacji”). Używamy tych danych, aby zapewnić funkcje naszej Usługi, ulepszać i dostosowywać naszą Usługę.

Możesz włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacyjne podczas korzystania z naszej Usługi w dowolnym momencie, za pomocą ustawień swojego urządzenia.

Śledzenie i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszej usłudze i przechowywać określone informacje.

Pliki cookie to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy unikatowy identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki ze strony internetowej i przechowywane na urządzeniu. Wykorzystywane są również technologie śledzenia, takie jak beacony, znaczniki i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi.

Możesz nakazać przeglądarce, aby odrzuciła wszystkie pliki cookie lub wskazała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednakże, jeśli nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi.

Przykłady plików cookie, których używamy:

 • Pliki cookie sesji. Używamy plików cookie sesji w celu obsługi naszej usługi.
 • Pliki cookie preferencji. Używamy plików cookie preferencji, aby zapamiętać Twoje preferencje i różne ustawienia.
 • Pliki cookie bezpieczeństwa. Używamy plików cookie bezpieczeństwa w celach bezpieczeństwa.

Wykorzystanie danych

GraMedica wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:

 • Aby zapewnić i utrzymać naszą Usługę
 • Aby powiadomić Cię o zmianach w naszej usłudze
 • Aby umożliwić ci udział w interaktywnych funkcjach naszej Usługi, gdy zdecydujesz się to zrobić
 • Aby zapewnić obsługę klienta
 • Aby zebrać analizy lub cenne informacje, abyśmy mogli ulepszyć naszą Usługę
 • Aby monitorować korzystanie z naszej Usługi
 • Wykrywanie, zapobieganie i rozwiązywanie problemów technicznych
 • Dostarczanie aktualności, ofert specjalnych i ogólnych informacji o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, podobnych do tych, które już kupiłeś lub zapytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji

Przechowywanie danych

GraMedica będzie przechowywać Twoje Dane Osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami), rozstrzygania sporów oraz egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

GraMedica zachowa również Dane dotyczące użytkowania do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Transfer danych

Twoje informacje, w tym dane osobowe, mogą być przesyłane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza państwem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Jeśli znajdujesz się poza Stanami Zjednoczonymi i chcesz przekazać nam informacje, prosimy o zwrócenie danych, w tym danych osobowych, do Stanów Zjednoczonych i przetworzenie ich tam.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, oznacza zgodę na to przeniesienie.

GraMedica podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane będą traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, a żadne przekazanie Twoich Danych Osobowych do organizacji lub kraju nie będzie miało miejsca, chyba że zostaną zastosowane odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. dane i inne dane osobowe. Aby zapewnić Ci informacje, o które prosisz, GraMedica może w razie potrzeby udostępnić Twoje dane naszym międzynarodowym dystrybutorom.

Ujawnianie danych

Ujawnienie w celu egzekwowania prawa

W pewnych okolicznościach GraMedica może być zobowiązana do ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Wymagania prawne

GraMedica może ujawnić Twoje Dane Osobowe, działając w dobrej wierze, uznając, że takie działanie jest konieczne, aby:

 • Aby spełnić prawne zobowiązanie
 • Aby chronić i bronić praw lub własności GraMedica
 • Aby zapobiec lub zbadać ewentualne wykroczenia w związku z Usługą
 • W celu ochrony osobistego bezpieczeństwa użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • Aby chronić przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo twoich danych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest bezpieczna 100%. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne sposoby ochrony Twoich Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa.

Sygnały "Nie śledź"

Nie obsługujemy funkcji Do Not Track („DNT”). Nie śledź to opcja, którą możesz ustawić w swojej przeglądarce internetowej, aby informować strony internetowe, których nie chcesz, aby były śledzone.

Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję Nie śledź, odwiedzając stronę Preferencje lub Ustawienia w przeglądarce internetowej.

Twoje prawa

GraMedica dąży do podjęcia uzasadnionych kroków, aby umożliwić Ci poprawienie, zmianę, usunięcie lub ograniczenie wykorzystania Twoich Danych Osobowych.

Tam, gdzie to możliwe, możesz aktualizować swoje dane osobowe bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli nie możesz zmienić swoich danych osobowych, skontaktuj się z nami, aby wprowadzić wymagane zmiany.

Jeśli chcesz być informowany o tym, jakie dane osobowe przechowujemy na Twój temat i jeśli chcesz je usunąć z naszych systemów, skontaktuj się z nami.

W pewnych okolicznościach masz prawo:

 • Aby uzyskać dostęp i otrzymać kopię danych osobowych, które przechowujemy o Tobie
 • Aby naprawić wszelkie przechowywane przez Ciebie dane osobowe, które są niedokładne
 • Aby zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych o Tobie

Masz prawo do przenoszenia danych, które przekazujesz GraMedica. Możesz zażądać uzyskania kopii Twoich Danych Osobowych w powszechnie używanym formacie elektronicznym, abyś mógł nimi zarządzać i je przenosić.

Pamiętaj, że przed odpowiedzeniem na takie prośby możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości.

Dostawcy usług

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu usprawnienia naszej Usługi ("Dostawcy Usług"), świadczenia Usługi w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy w analizie sposobu korzystania z naszej Usługi.

Te osoby trzecie mają dostęp do Twoich Danych Osobowych wyłącznie w celu wykonania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani nie wykorzystywać ich w żadnym innym celu.

Analityka

Możemy używać zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizy korzystania z naszej Usługi.

 • Google Analytics

  Google Analytics to usługa analizy sieci oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Te dane są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystać zebrane dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

  Możesz zrezygnować z udostępniania swojej usługi w Usłudze Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek zapobiega udostępnianiu przez Google Analytics kodu JavaScript (ga.js, analytics.js i dc.js) w Google Analytics na temat aktywności odwiedzin.

  Więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności Google można znaleźć na stronie internetowej Google Privacy & Terms: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Linki do innych stron

Nasza Usługa może zawierać linki do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link osoby trzeciej, zostaniesz przekierowany do strony tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy przejrzenie Polityki prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.

Prywatność dzieci

Nasza usługa nie dotyczy osób w wieku poniżej 13 ("Dzieci").

Nie gromadzimy świadomie informacji umożliwiających identyfikację osób poniżej lat 13. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje Dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że pobieramy dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię pocztą elektroniczną i / lub wyraźnym powiadomieniem w naszej usłudze, zanim zmiana zacznie obowiązywać i zaktualizuję „datę wejścia w życie” u góry niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe zapoznawanie się z niniejszą Polityką prywatności w przypadku jakichkolwiek zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują, gdy są zamieszczane na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami:

 • Przez e-mail: [email chroniony]
 • Odwiedzając tę ​​stronę w naszym serwisie: https://www.gramedica.com/contact-us/
 • Pod numerem telefonu: 586.677.9600
 • Pocztą: 16137 Leone Dr. Macomb MI

POLITYKA PRYWATNOŚCI
GraMedica poważnie podchodzi do kwestii prywatności. Kiedy przekazujesz nam informacje, dokładamy wszelkich starań, aby zachować poufność Twoich danych osobowych. Ogólnie rzecz biorąc, GraMedica śledzi, gdzie użytkownicy odwiedzają naszą witrynę, abyśmy mogli lepiej służyć informacjom poszukiwanym przez użytkownika. Proces ten nie wiąże się z pozyskiwaniem danych osobowych konkretnego użytkownika. Zamiast tego wszystkie informacje o użytkownikach są kompilowane i analizowane jako dane grupowe. Te dane grupowe są przeznaczone do użytku wewnętrznego i mogą być udostępniane podmiotom stowarzyszonym, spółkom zależnym, licencjobiorcom i następcom GraMedica.

 

Niektóre sekcje strony internetowej GraMedica wymagają danych osobowych, abyśmy mogli spełnić Twoją prośbę. Wszystkie informacje przekazywane GraMedica są wykorzystywane wyłącznie w określonym celu i do ogólnego śledzenia. O ile nie określono inaczej, nie będziemy wykorzystywać tych informacji do rozpowszechniania Twoich informacji w jakikolwiek sposób. Nie będziemy również sprzedawać Twoich danych osobom trzecim.

 

Witryna nie zapewnia porad medycznych
Materiały prezentowane na tej stronie nie mają na celu porady lekarskiej. Materiały prezentowane są raczej wyłącznie w celach informacyjnych. Użytkownicy nie powinni polegać na informacjach prezentowanych na tej stronie z jakichkolwiek powodów medycznych, diagnostycznych lub leczniczych. Żaden z materiałów tu przedstawionych nie może być wykorzystywany przez jakąkolwiek osobę w celach innych niż informacyjne bez wyraźnej pisemnej zgody GraMedica. GraMedica zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub inne szkody wynikające z przeglądu lub wykorzystania informacji uzyskanych na tej stronie. Każda osoba przeglądająca prezentowane tutaj materiały powinna uzyskać konkretną poradę lekarską i odpowiedzi na konkretne pytania medyczne od wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia.

 

GraMedica nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w serwisie. Korzystanie z informacji zawartych w witrynie odbywa się na własne ryzyko. GraMedica nie popiera ani nie przejmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek treści lub oświadczenia zawarte w witrynie i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub szkody wynikające z wykorzystania tych informacji.

 

Opinie
Referencje znajdujące się na tej stronie nie mają na celu reprezentowania ani gwarantowania, że ​​jakikolwiek pacjent osiągnie takie same lub podobne wyniki. Indywidualne wyniki różnią się w zależności od zabiegów chirurgicznych. Skonsultuj się z lekarzem w sprawie przydatności zabiegu do Twojego stanu zdrowia i stylu życia, a także potencjalnego ryzyka i powikłań związanych z zabiegiem.

 

Odpowiedzialność
Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych na tej stronie, nikt z firmy GraMedica ani żaden z jej odpowiednich dyrektorów, pracowników lub innych przedstawicieli nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku lub w związku z korzystaniem z tej witryny lub jakiejkolwiek innej strony internetowej, do której prowadzą hiperłącza. Jest to kompleksowe ograniczenie odpowiedzialności, które ma zastosowanie do wszelkich szkód wszelkiego rodzaju, w tym (bez ograniczeń) szkód kompensacyjnych, bezpośrednich, pośrednich lub następczych, utraty danych, dochodów lub zysków, utraty lub uszkodzenia mienia oraz roszczeń osób trzecich.

 

prawo autorskie
Ta strona została zaprojektowana i utrzymywana przez GraMedica. Cała zawartość tej witryny stanowi własność GraMedica i nie może być kopiowana, powielana ani rozpowszechniana bez uprzedniej pisemnej zgody.

 

Kontakt z GraMedica
Celem GraMedica jest zapewnienie Państwu możliwie najszerszych informacji i usług w każdym możliwym medium. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące GraMedica i Twojej prywatności, skontaktuj się z naszym webmasterem.

 

GraMedica zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

 

Termin „GraMedica” użyty w niniejszej Polityce prywatności, o ile nie określono inaczej, obejmuje firmę GraMedica oraz jej podmioty stowarzyszone, zależne, następców prawnych i cesjonariuszy.

Znajdź podiatrę blisko siebie!

  Znajdź lekarza